Loading...
معرفی و نظرسنجی اساتید
حتما قبل از تکمیل این فرم به این موارد توجه داشته باشید! شما بیشتر از یکبار و هر بار برای مدرس متفاوتی می‌توانید این فرم را تکمیل کرده و امتیاز آن را دریافت کنید! با توجه به این‌که، تکمیل این فرم برای ثبت‌نام کنندگان در بورسیه امتیاز و شانس بیشتر در پی‌دارد، درصورتی‌که پس از بررسی کارشناسان سایت، محرز شود که فرم صرفاً به‌قصد دریافت امتیاز و با بی‌دقتی، پرشده است. امتیاز آن از شما کسر و برای شما امتیازی منفی لحاظ خواهدشد!
press Enter

این فرم نظر سنجی، تنها برای افرادی که در بورسیه ثبت‌نام کرده‌اند، قابل دسترسی است. اگر ثبت نام کرده‌اید اما همچنان به این فرم دسترسی ندارید، می‌بایست حتما پس از ورود به پنل بورسیه خود، این فرم را باز کنید!